نماز ستون دین است
سال 1394 سال دولت،ملت،همدلی و همزبانی
تاريخ : چهارشنبه ۴ اردیبهشت۱۳۹۲
نماز سرود عشق و آهنگ آسمانی است. نماز سرود فضیلت و پاکی است.

نماز سرود توحید و یکتا پرستی است که روح و جان مارا از شرک و آلودگی شستشو میدهد.

نماز ریسمانی است که ما را به خداوند جهان متصل میکند. در آن وقت که به وسیله نماز به خدا نزدیک میشویم جسم و جان خود را فراموش میکنیم و تنها نیرو و قدرت لایزال خداوند را میبینیم.

در آن لحظه که آدمی به کمال و شکوه بی نهایت آفریدگار جهان می اندیشد، سراپا شیفته آن میشود. دل و جانش به خضوع و خشوع و فروتنی میگراید، با آهنگ فطرت در برابر آن همه کمال و عظمت سر تعظیم فرود می آورد.

سر به زمین می ساید و زبان به ستایش میگشاید آن نیایش و پرستش و این راز و نیاز در زبان قرآن نماز نامیده میشود.

نماز مراسم مخصوصی است برای پرستش خدا و راز و نیاز با او که در آن جنبه های ارزنده و آموزنده خاصی در نظر گرفته شده و به همین جهت شکل مخصوصی به خود گرفته است.

نماز سرود توحید و یکتا پرستی و سرود پاکی و فضیلت است که باید فکر و روح مارا در برابر عوامل شرک زا و آلوده کننده یی که در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم پاک نگه دارد.

بنابراین باید همانطور که لباس و تن خود را میشوییم و پاکیزه میکنیم دل و جان را هم شستشو دهیم و پاکیزه کنیم. خود را به خدا، که سرچشمه پاکی و کمال است نزدیک سازیم. لحظاتی را به یاد و نیایش و راز و نیاز با او بگذرانیم و روح آلوده را در چشمه صاف و زلال الهی شستشو دهیم.

نمازهای پنجگانه همین کار را میکند با پنج نماز در روز ، خداوند لغزشها را از آدمی می زداید و او را پاکیزه میکند.


برچسب‌ها: نماز چیست, نماز, سوالات نماز

نویسنده مطلب پویا پاکدل جانیار